• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برند › بخارشو کارشر 

..


انواع بخارشو کارشر

 • زمان گرم کردن آب: 3 دقیقه
 • خروجی بخار: 1200 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 3 بار
 • ظرفیت مخزن: 0.25 لیتر
 • وزن بدون لوازم جانبی: 1.5کیلوگرم
قیمت: 4,100,000 ریال
 • ولتاژ: 240-220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • توان: 1500 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 3.2 بار
 • زمان تولید بخار: 6.5 دقیقه
قیمت: 5,700,000 ریال
 • ولتاژ: 240-220 ولت
 • زمان گرم کردن آب: 30 ثانیه
 • توان: 1900 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 • ظرفیت مخزن: 1 لیتر
قیمت: 7,050,000 ریال
 • ولتاژ: 240-220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • توان: 2000 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 • زمان تولید بخار: 4 دقیقه
قیمت: 10,900,000 ریال
 • ولتاژ: 240-220  ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • توان: 2000 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 • زمان تولید بخار: 4 دقیقه
قیمت: 15,000,000 ریال
 • ولتاژ: 240-220 ولت
 • فرکانس: 60-50 هرتز
 • توان: 2200 وات
 • ماکزیمم فشار بخار: 4.2 بار
 • زمان تولید بخار: 3 دقیقه
قیمت: 19,500,000 ریال
موجود نیست
بخارشو مکنده کارشر SV7
 • زمان تولید بخار: 10 دقیقه
 • ماکزیمم فشار بخار: 4 بار
 • سیستم فیلتر: فیلتر آب + فیلتر هپا
 • ظرفیت مخزن اصلی: 0.75 لیتر
 • ظرفیت مخزن ثانویه: 0.5 لیتر
   بازگشت به  فهرست برندها