• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › همزن › همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش 

همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش


آماده سازی غذا › همزن › همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEER

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سرخابی 5KSM150PSECB

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ صورتی 5KSM150PSEPK

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEPK

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بنفش 5KSM150PSEGP

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEBY

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSETG

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ پسته ای 5KSM150PSEPT

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEPT

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سبز 5KSM150PSEGA

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGA

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی آسمانی 5KSM150PSECL

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECL

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEIC

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEES

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEAP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECZ

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ ذغالی چکشی 5KSM150PSEBK

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEBK

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KSM150PSEMS

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEMS

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ مشکی 5KSM150PSEOB

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEOB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی

کد محصول: KitchenAid-5KSM156EFP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 29,800,000 ریال
موجود نیست
همزن کیچن اید با روکش مس 5KSM150PSECP

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید با روکش نیکل کروم 5KSM150PSENK

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSENK

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
بازگشت به همزن