• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › همزن › همزن صنعتی کیچن اید 

همزن صنعتی کیچن اید


آماده سازی غذا › همزن › همزن صنعتی کیچن اید

کد محصول: KitchenAid-5KPM5EWH

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و حرفه ای
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 34,800,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XECA

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 46,000,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XEER

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 46,000,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XEOB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
قیمت: 46,000,000 ریال
بازگشت به همزن